Doradztwo Start Up

Wspieramy początkujących przedsiębiorców, pomagając im osiągnąć sukces w trzech etapach. Pierwszy z nich to przygotowanie do stworzenia biznesplanu, drugi polega na tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Ostatni etap zakłada wdrożenie w życie wypracowanego planu działania.

Uwaga: poszczególne elementy mogą być zamawiane osobno
Skontaktuj się z treneremmarzena.lelonkiewicz@forumrozwoju.pl

ETAP I

Czas trwania szkolenia: od 10 do 16 godzin.

Nazwa szkolenia: Nauka Przedsiębiorczości.

Dla kogo: szkolenie jest skierowane do środowiska akademickiego: studentów, absolwentów, doktorantów (12 miesięcy od daty ukończenia studiów), pracowników naukowych wszystkich uczelni i jednostek naukowo-badawczych na terenie Polski.

Cel szkolenia: przygotowanie do stworzenia poprawnego biznesplanu. W czasie szkolenia pokazujemy jak uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami oraz jak najefektywniej zaprezentować innowacyjne wartości danego przedsięwzięcia. Poza określeniem najważniejszych punktów biznesplanu takich jak: analiza konkurencji, model biznesowy, budżet, plan działania, pracujemy również z uczestnikami nad ukształtowaniem ich nastawienia do pracy w biznesie, umiejętności pozyskania inwestora oraz determinacji w realizacji przedsięwzięcia.

Zakres tematyczny szkolenia

 1. Komunikacja w biznesie – zasada Networkingu.
 2. Kreatywne rozwijanie pomysłów – burza mózgów wg Toma Kelly, Edward de Bono, strategia BOS.
 3. Współpraca w zespole – metodologia WordCaffe.
 4. Zdobywanie środków na założenie firmy i komercjalizacja pomysłów biznesowych – pisanie biznesplanu z punktu widzenia inwestora.

Metodologia pracy

 1. Wykłady, krótkie brief’y wprowadzające do pracy warsztatowej trwające nie dłużej niż 45 min.
 2. Case studies: znamy ponad 100 przykładów wprowadzania na rynek produktów zgodnie z zasadami Blue Ocean. Case’y prezentują również różnice pomiędzy BOS a innowacją technologiczną.
 3. Porównanie najbardziej modnych, sprawdzonych i innowacyjnych metod myślenia strategicznego: HardBall, Tipping Point, Tom Peters, Gary Hamel, BOS.
 4. Sprawdzone metody pracy grupowej w podzespołach: WordCaffe, burza mózgów wg Toma Kelly, 6 myślowych kapeluszy – Edward De Bono.
 5. Ćwiczenia obejmujące sztukę prezentacji.
 6. Możliwość konsultacji inwestorskich wybranych pomysłów.

Szkolenie wzmacnia umiejętności:

 • samodzielnego tworzenia poprawnego biznesplanu,
 • samodzielnego prowadzenia firmy,
 • myślenia strategicznego i kreatywnego – tworzenia świeżych pomysłów na biznes,
 • tworzenia niestandardowych rozwiązań z zakresu promocji, pozyskania klientów i rozwoju własnej firmy,
 • a także pokazuje, jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i wyeliminować konkurencję (BOS).

Główne korzyści dla uczestników to: nabycie umiejętności tworzenia niestandardowych rozwiązań oraz przekuwanie wiedzy akademickiej na grunt relacji biznesowych i sukcesu finansowego nowo powstałej firmy.

ETAP II

Czas trwania szkolenia: od 12 do 40 godzin.

Nazwa szkolenia: Szkoła Innowacyjnego Myślenia.

Dla kogo: szkolenie jest skierowane do środowiska akademickiego: studentów, absolwentów, doktorantów (12 miesięcy od daty ukończenia studiów), pracowników naukowych wszystkich uczelni i jednostek naukowo-badawczych na terenie Polski.

Cel szkolenia: tworzenie innowacyjnych produktów i usług, które opiera się na poszukiwaniu niestandardowych pomysłów na rozwój własnej działalności. Na tym etapie uczestnicy posiadają już poprawny biznesplan i przechodzą do jego weryfikacji. Pracujemy nad wprowadzeniem na rynek produktu lub usługi dopasowanej do potrzeb klientów. W czasie szkolenia uczestnicy przygotowują się do przeprowadzenia badań opinii klienta oraz badań rynku dzięki narzędziom BOS takim jak: blokada użyteczności oraz masowy korytarz cenowy. Pokazujemy praktyczne zastosowanie Blue Ocean Strategy dla przygotowania innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy, a także uczymy zasad otwartej komunikacji i tworzenia relacji z klientem z punktu widzenia sprzedaży.

Zakres tematyczny szkolenia

 1. Blue Ocean Strategy – poznanie wszystkich narzędzi strategii w odniesieniu do własnego pomysłu na firmę: innowacja wartości, tworzenie kanwy „AS IS”, 3 warstwy „nie-klientów”, 6 dróg przebudowy granic rynku oraz tworzenie własnego rozwiązania BOS „TO BE”.
 2. Myślenie lateralne, Innovation Game – Edward De Bono.
 3. Poszukiwanie innowacji w sprzedaży – polskie i zagraniczne rozwiązania.
 4. Innowacja kosztów – polskie i zagraniczne rozwiązania.
 5. Prezentacja sprawdzonych technik sprzedaży.
 6. Planowanie czasu pracy w projekcie.

Metodologia pracy:

 1. Wykłady, krótkie brief’y wprowadzające do pracy warsztatowej, trwające nie dłużej niż 45 min.
 2. Case studies: znamy ponad 100 przykładów wprowadzania na rynek produktów zgodnie z zasadami Blue Ocean. Case’y prezentują również różnice pomiędzy BOS, a innowacją technologiczną.
 3. Porównanie najbardziej modnych, sprawdzonych i innowacyjnych metod myślenia strategicznego: HardBall, Tipping Point, Tom Peters, Gary Hamel, BOS.
 4. Sprawdzone metody pracy grupowej w podzespołach: WordCaffe, burza mózgów wg Toma Kelly, 6 myślowych kapeluszy – Edward De Bono.
 5. Ćwiczenia z zakresu sprzedaży, negocjacji i pozyskiwania nowych klientów.
 6. Możliwość konsultacji inwestorskich wybranych pomysłów.

Szkolenie wzmacnia umiejętności:

 • budowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o strategię BOS,
 • wyjścia poza kanon klasycznego myślenia o strategii,
 • praktycznego zastosowanie Blue Ocean Strategy dla przygotowania innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy,
 • kreatywnego myślenia,
 • weryfikacji pomysłu w oparciu o badania opinii klienta oraz badań rynku.

Główne korzyści dla uczestników to: nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia spójnego, poprawnego i ciekawego planu działania, samodzielnego prowadzenia firmy ze świadomością stojących za tym wyzwań sprzedażowych i kosztowych, otwartej komunikacji i tworzenia relacji z przedstawicielami biznesu – na zasadach Networkingu.

 

ETAP III

Nazwa doradztwa: doradztwo indywidualne – Instruktor Innowacyjnego Myślenia.

Czas trwania doradztwa: indywidualne spotkania z uczestnikami lub spotkania w małych grupach ćwiczeniowych do 4 osób oraz szkolenia grupowe. Liczba godzin do indywidualnego określenia, najczęściej jest to od 10 do 50 godzin

Dla kogo: doradztwo jest skierowane do środowiska akademickiego: studentów, absolwentów, doktorantów (12 miesięcy od daty ukończenia studiów), pracowników naukowych wszystkich uczelni i jednostek naukowo-badawczych na terenie Polski.

Cel doradztwa: wdrożenie planu w życie, które opiera się na zastosowaniu wypracowanej koncepcji w praktyce. Podczas indywidualnego doradztwa badamy opinię pierwszych klientów i wyciągamy wnioski ze sprzedaży. Udoskonalamy produkty bądź usługi i na bieżąco doradzamy w kluczowych dla firmy decyzjach.

Zakres tematyczny

 1. Planowanie czasu pracy, zarządzanie projektem, zarządzanie zadaniami, budowanie zespołu projektowego.
  Zastosowanie w praktyce wykresu Gantta.
  Test kompetencji kierownika – rola lidera.
  Test efektywności pracy w zespole.
 2. Analiza unikalności produktu – poszukiwanie innowacji wartości na przykładach firm z całego świata dobranych do modelu biznesowego każdego uczestnika.
 3. Tworzenie oferty i formy sprzedaży. Wersja papierowa oraz umawianie spotkań.
 4. Udoskonalanie produktu w oparciu o opinie klientów.
 5. Budowanie przewagi konkurencyjnej.
 6. Ustalanie strategii konkurowania.

Metodologia pracy

 1. Prezentacja nowej dla użytkownika wiedzy – case’y innych firm.
 2. Stworzenie planu działania.
 3. Delegowanie zadań do wykonania („prac domowych”).
 4. Sprawdzanie postępów pracy.
 5. Doradztwo w kluczowych dla firmy decyzjach.
 6. Wspólna analiza produktu finalnego firmy.

Instruktor wspólnie z beneficjentem będzie pracował nad ulepszeniem jego pomysłu biznesowego – tak, aby mógł on odnieść sukces na rynku i zmienić dotychczasowe myślenie na kierunek innowacji.

Zadaniem trenera w czasie doradztwa indywidualnego jest:

 • motywowanie uczestników do osiągania wytyczonych celów,
 • poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do szybkiego rozwoju firmy,
 • analiza produktu pod względem zaspokajania potrzeb potencjalnych klientów,
 • prezentacja innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez najbardziej innowacyjne firmy na świcie,
 • tworzenie nowych form sprzedaży w oparciu o strategię BOS,
 • wspólne opracowanie strategii konkurowania, aby wyróżnić się spośród konkurencji,
 • przekazywanie wiadomości obejmujących najnowsze trendy w prowadzeniu firmy,
 • przekazywanie wiadomości obejmujących tworzenie zespołów innowacyjnych – „innowacja od wszystkich każdego dnia”.

Główne korzyści dla uczestników to: umiejętność samodzielnej weryfikacji pomysłu pod względem łatwości realizacji i potrzebnych nakładów finansowych i czasowych, umiejętność określenia potrzeby istnienia biznesu z punktu widzenia klienta oraz umiejętność zabezpieczenia się przed powstaniem konkurencji w ramach realizowanego pomysłu na biznes

Polecane wydarzenia

Wszystkie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MARZENA LELONKIEWICZ
marzena.lelonkiewicz@forumrozwoju.pl
tel. 692 945 172