Kontakt

Adres:
Forum Rozwoju Menedżerskiego Sp. z o.o.
ul Mokotowska 4/6 lok 105
00-641 Warszawa
Faks: + 48 (22) 658 31 64
info@forumrozwoju.pl

Kontakt bezpośredni:
Marzena Lelonkiewicz
Tel. +48 692 945 172
marzena.lelonkiewicz@forumrozwoju.pl

Regon: 140813832
NIP: 5272530097
Nr KRS: 0000271347
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 70.000 wpłacony w całości.

Polecane wydarzenia

Wszystkie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MARZENA LELONKIEWICZ
marzena.lelonkiewicz@forumrozwoju.pl
tel. 692 945 172