Blue Ocean Strategy

Chan Kim – biografia

W. Chan Kim jest profesorem strategii i zarządzania międzynarodowego w katedrze im. Bruce’a D. Hendersona The Boston Consulting Group w INSEAD. Zanim związał się z INSEAD, był profesorem w katedrze biznesu University of Michigan. Zasiadał w radach nadzorczych i był doradcą wielu firm z Europy, Stanów Zjednoczonych i Oceanii. Opublikował liczne artykuły na temat strategii i zarządzania międzynarodowego, które można znaleźć m.in. w Akademy of Management Journal, Maganement Science, Organization Science, Strategic Management Journal, Administrative Science Quarterly, Journal of International Business Studies, Sloan Management Review i innych czasopismach. Jego artykuły publikowane w Harvard Business Review są światowymi bestsellerami, ich reprinty sprzedają się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. Pisze m.in. do Financial Times, Wall Street Journal, Wall Street Journal Europe, Asian Wall Street Journal, The New York Times i South China Morning Post. Jest uczestnikiem Światowego Forum Gospodarczego w Davos i członkiem zespołu doradców Unii Europejskiej. Jest laureatem nagrody Eldrige Haynes Prize nadawanej przez Akademię Gospodarki Międzynarodowej oraz Eldrige Haynes Memorial Trust of Business International, którą otrzymał za najlepszą oryginalną pracę z dziedziny gospodarki międzynarodowej. Profesor Kim jest założycielem Value Innovation Network (VIN), globalnej organizacji praktyków innowacji wartości oraz członkiem rady Value Innovation Action Tank (VIAT) w Singapurze.

Teoria

Od dłuższego czasu firmy starają się pokonać konkurencję uzyskując te same produkty i usługi w efektywniejszy sposób. Jest to droga, która dość szybko prowadzi do hiperkonkurencji i wzajemnego wyniszczenia. Tylko poprzez trwałą strategię odróżniania się od oponentów możemy stworzyć podstawy przyszłego sukcesu.

Rozwiązaniem, za jakim postulują twórcy Blue Ocean Strategy – Chan Kim i Renée Mauborgne, jest zaniechanie walki z konkurentami i skupienie się na nowej, jeszcze nie odkrytej przestrzeni rynkowej. Nie istnieją idealne firmy, jak twierdzi Tom Peters w swej koncepcji „In search of excellence”, są natomiast strategiczne posunięcia biznesowe bliskie ideału, a Blue Ocean Strategy jest narzędziem do ich kreowania.

Nie walcz z rywalami – spraw, by stali się nieistotni!

Innowacja Wartości – Kamień węgielny Blue Ocean Strategy
Innowacja wartości jest tworzona w obszarze, w którym działania firmy korzystnie wpływają zarówno na strukturę kosztów, jak i na wartość oferowaną nabywcom. Oszczędności kosztowe są czynione przez eliminację i ograniczenie tych czynników, ze względu na które nasila się konkurencja w branży. Wartość dla nabywcy jest podnoszona poprzez wnoszenie i tworzenie elementów, których branża nie oferowała. Z upływem czasu następuje dalsza redukcja kosztów dzięki efektowi skali osiągniętego w miarę, jak rośnie skala wolumenu sprzedaży tego, co generuje najwyższą wartość.

Czerwone oceany zawsze będą miały duże znaczenie, jednak prawdziwy rozwój i pozycja konkurencyjna będą zależały od tego, czy dane przedsiębiorstwo potrafi odnajdywać błękitne oceany czy też nie.

Od 25 lat dominującym obszarem działalności firm są czerwone oceany. Niewiele jest praktycznych wskazówek jak odkrywać dla siebie błękitne oceany. Bez praktycznych wskazówek, ram analitycznych i regul skutecznego zarządzania ryzykiem, innowacyjne strategie wydają się wielu firmom zbyt ryzykowne. Koncepcja Blue Ocean Strategy dostarcza praktycznych i analitycznych ram dla systematycznego poszukiwania oraz zajmowania Blękitnych Oceanów.

Narzędzia
Podstawowym narzędziem służącym zarówno do prezentacji strategii Blue Ocean jak i do jej formułowania są tzw. Kanwy Strategii. Dla każdego biznesu, produktu można określić kilka podstawowych kryteriów i atrybutów, które są istotne z punktu widzenia firmy i użytkownika. Biorąc pod uwagę producentów win będą to m.in. cena, marketing z wykorzystaniem mass-mediów, jakość leżakowania, prestiż i dziedzictwo winnicy, bogactwo smaku, wybór win. Dzięki tym zmiennym można stworzyć kanwę (krzywą) strategii jaką posługuje się dana firma. Krzywe strategii są wyjątkowo pomocne do określenia jak nasza strategia wypada na tle konkurencji.

Zasady tworzenia Blue Ocean Strategy:

  • Wyeliminuj czynniki, które twój rynek bierze za pewniki, ale które nie dają dostrzegalnej wartości dla konsumenta.
  • Zredukuj niektóre czynniki zdecydowanie poniżej standardów twojej branży, aby uniknąć błędu zbyt szerokiej oferty nastawionej na pokonanie konkurencji.
  • Wzmocnij niektóre czynniki zdecydowanie powyższej standardów twojej branży, aby twoi konsumenci nie musieli iść na kompromis.
  • Stwórz nowe źródła wartości, których twój sektor nigdy nie oferował!

Przestrzeń Czerwonego Oceanu to wszystkie te rynki, które już są odkryte i zagospodarowane. Panuje na nich walka o każdy procent udziału w rynku. W Czerwonym Oceanie gracze chcą wytwarzać produkty i świadczyć usługi taniej i lepiej niż konkurencja. Swój sukces świętują teorie poprawiające wydajność pracowników i efektywność produkcji. Lecz wraz z upływem czasu poprawianie efektywności staje się coraz droższe i trudniejsze, dodatkowo, konkurencja robi dokładnie to samo co my i w efekcie cała czołówka branży stoi jakby w miejscu.

Przestrzeń Błękitnego Oceanu to rynki, które jeszcze nie są odkryte, klienci, którzy jeszcze nas nie znają oraz i konkurenci pozostawienie daleko w tyle . W tej przestrzeni, jak ustalili Chan Kim i Renée Mauborgne, odbywa się większość ruchów biznesowych, które definiują charakter firmy na całe lata zapieniając jej długotrwały zysk. Nie ma tu miejsca na rywalizację, to my ustalamy zasady gry. Co ciekawe, Błękitne Oceany można odkrywać również w branży, która jest już nasycona. To właśnie kamień węgielny Blue Ocean Strategy.

Praktycy o Blue Ocean Strategy

Cezary Stypułkowski, prezes zarządu PZU SA

Jako członek Rady Międzynarodowej Szkoły Biznesu INSEAD od wielu lat z uwagą śledzę publikacje, które swe źródła mają w pracach badawczych tej uznanej na całym świecie placówki. Muszę przyznać, że od dawna żadna książka nie wywarła na mnie tak dużego wrażenia jak „Strategia błękitnego oceanu” W. Chan Kim’a i Renee Mauborgne. Jak trafnie wskazują autorzy tego bestselleru dotychczas uwaga wielu firm i menadżerów na całym świecie koncentrowała się na tym w jaki sposób osłabić konkurencję i przez to umacniać własną pozycję rynkową. Książka przekonująco uświadamia czytelnikowi, że droga do sukcesu w dzisiejszych warunkach rynkowych, wiedzie przez tworzenie nowych przestrzeni aktywności biznesowej. Takie podejście wymaga jednak „wyjścia poza tradycyjne ramy” i dotychczasowe schematy myślenia.
Od ponad piętnastu lat kieruję instytucjami finansowymi i przyznaję, że propozycja, którą formułują W. Chan Kim’a i Renee Mauborgne jest bardzo atrakcyjna. Strategia błękitnego oceanu polega ich zdaniem na stworzeniu wolnej przestrzeni rynkowej i uczynieniu konkurencji nieistotnej.
Sceptycy nadal będą wykazywać, że żadna firma nie może podejmować nadmiernego ryzyka licząc, że wypłynie na swój „błękitny ocean”. Mnie jednak przekonują argumenty, poparte badaniami, iż przyszłość firmy i jej rynkowy sukces zależy w dużej mierze od zdolności zarządzających do tego, co autorzy książki nazywają „innowacją wartości”. Wszystkich gorąco zachęcam do lektury i życzę znalezienia własnych „błękitnych oceanów”.

Katarzyna Niezgoda, Wiceprezes Zarządu, Bank BPHPropozycje twórców strategii Blue Ocean wydają się być niezwykle interesujące. Współczesny świat biznesu nieustannie szuka nowych sposobów na osiągnięcie sukcesu, wypatruje niekonwencjonalnych metod, które pozwolą zrealizować założone cele. Należy więc poszerzać swoje horyzonty, wychodzić poza znane nam schematy postępowania, utarte ścieżki, sięgać po nowoczesne rozwiązania i nie bać się podejmować ryzyka. Bezsprzecznie warto być pionierem pewnych idei i w innowacyjny sposób wyznaczać strategie działania. Cieszę się, że w ramach konferencji organizowanej przez Forum Rozwoju Menedżerskiego będzie mi dane osobiście wysłuchać wykładu Prof. Chana Kima, autora strategii Blue Ocean. Głęboko wierzę, że wykład ten wniesie wartość dodaną dla uczestników konferencji i w bezpośredni sposób przełoży się na ich zawodowe osiągnięcia.

Andrzej Żelazny, szef Marki SAAB, General Motors

Firma Saab już od początku swojego istnienia czyli od lat 30. XX wieku, wprowadza innowacyjne rozwiązania najpierw w produkowanych przez siebie samolotach a nastepnie w swoich samochodach, aby podnosić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Dzięki temu wiemy, jak ważne j

est wprowadzanie nowych rozwiązań, bez względu na branżę czy szerokość geograficzną. Strategia Błękitnego Oceanu pokazuje jak projektować i wdrażać nowe pomysły w swoim otoczeniu biznesowym. Blue Ocean Strategy dają szansę na rozwój nawet w branżach, które skazane są na bezwzględną konkurencję, a taką bez wątpienia jest produkcja i sprzedaż samochodów osobowych.

Krystian Dryniak, dyrektor zarządzający Frequency

Strategia Blue Ocean jest strategią jutra. Jest receptą na sukces. Nauczy cię jak skutecznie tworzyć nową przestrzeń rynkową. Sprawi, iż twoja firma wpłynie na nieznane dotąd oceany. Powinna być podstawą działań każdego menedżera oczekującego dynamicznego rozwoju swojej firmy.

Piotr Gryko, Managing Partner, House of Skills

Obecnie prawa rządzące biznesem zakładają i wymuszają na wszystkich graczach rynkowych innowacyjne podejście do strategii. Tym samym innowacyjność staje się jednym z najmodniejszych określeń, które większość firm z ochotą wpisuje do swoich wartości, misji, wizji czy strategii.
Jak jednak przełożyć te inspirujące założenia na konkrety i praktykę działania firmy, tak by sama idea nie stała się po prostu powszechnym sloganem, który co prawda doskonale prezentuje się na papierze, jednak w praktyce daleko mu od konkretnych rozwiązań?
Jedną z możliwych odpowiedzi oferuje Blue Ocean Strategy. Z jednej strony bardzo prosta, niemalże intuicyjna koncepcja, polegająca na zmianie sposobu myślenia o wartości dla klienta, a z drugiej gotowe narzędzia i kompleksowa metodologia dająca się bardzo łatwo zastosować w każdej branży.
Wiedza ta przydaje się zarówno zarządom, podejmującym kluczowe decyzje, jak też menedżerom niższego szczebla, którzy dzięki niej mogą na nowo, z zupełnie innej perspektywy spojrzeć i usprawnić działania w swym obszarze odpowiedzialności. Dzięki temu zakres zastosowania tej metodologii jest bardzo szeroki.
Przykłady światowe (Samsung, GE Capital) pokazują, że strategia błękitnego oceanu ma swoją przyszłość wszędzie tam, gdzie zajmujemy się tworzeniem i rozwojem produktów czy usług i gdzie nasz sukces zależy od tego, czy uda nam się stworzyć unikalną wartość dla naszych klientów.

Grzegorz Kiszluk, redaktor naczelny Pierwszego Magazynu Marketingu i Sprzedaży BRIEFBlue Ocean Strategy rozwija się wszędzie tam gdzie priorytetem jest tworzenie i udoskonalanie produktów oraz usług docenianych przez klientów. Od tego zależy przecież sukces każdej firmy. Przełomowym momentem w historii naszego magazynu była przemiana z pisma o komunikacji marketingowej w Pierwszy Magazyn Marketingu i Sprzedaży gdzie zdecydowaliśmy pisać o całym marketingu i jego przydatności dla skutecznej sprzedaży. Wtedy właśnie odkryliśmy naszą przestrzeń rynkową. Dziś stosując gotowe narzędzie jakim jest Strategia Blue Ocean możemy na bieżąco udoskonalać nasz sposób myślenia o wartości dodanej dla klienta – odbiorcy Brief’u. W moim przekonaniu Blue Ocean Strategy jest receptą na zwycięstwo w każdej branży.

Tomasz Rudolf, dyrektor zarządzający, Innovatika

Krytycy „Blue Ocean Strategy” zwracają uwagę, że koncepcja opisywana przez Chana Kima jest zbyt prosta, niemalże trywialna. Prawdopodobnie w tej prostocie tkwi jednak część siły, która uczyniła z niej jedną z najbardziej wpływowych teorii zarządzania ostatnich lat. Metafora krwistoczerwonego oceanu – pobojowiska po wojnach cenowych i ostrej konkurencji niemalże identycznych produktów – działa na wyobraźnię menedżerów. Wiele z nas tęskni za spokojem idyllicznego „Wielkiego Błękitu”, odkryciem niewykorzystanego potencjału i nowych szans rozwoju.

Strategie innowacji, opisywane przez Kima, nie są iluzją. Recepty, które proponuje, mogą być naprawdę inspirujące, zwłaszcza dla kogoś, kto poszukuje sposobu wyrwania firmy z morderczego wyścigu z konkurencją. W naszej pracy widzę, że niewiele firm ma odwagę spróbować i porzucić znany teren w poszukiwaniu nowego, lepszego świata. Wielu menedżerów, zwłaszcza większych firm, nie podejmie decyzji o wdrożeniu jakiegoś nowego produktu lub rozwiązania zanim nie zrobi tego większość konkurentów. Obawa przed ryzykiem porażki i eksperymentowaniem zabija wszelkie inicjatywy, które mogłyby w dłuższym okresie zrewolucjonizować branżę i dać firmie znaczącą przewagę. Część menedżerów boi się, że ich wysiłki i inwestycje w wykreowanie nowego rynku wykorzysta zaraz dotychczasowa konkurencja, bez skrupułów kopiująca wszystkie sprawdzone już rozwiązania. Takie firmy tkwią w korporacyjnym marazmie, dopóki odważniejsi gracze na rynku nie zmuszą ich do zmian.

Wartość koncepcji Kima ni tkwi wyłącznie w nawoływaniu do większej otwartości na innowacje i poszukiwanie nowych szans rynkowych, ale przede wszystkim we wskazywaniu, jak to robić. Warto posłuchać tych rad (zwłaszcza tych dotyczących odkrywania nowych, niewyartykułowanych jeszcze potrzeb klienta) i spróbować wcielić je w życie. Do odważnych świat należy!

Paweł Trochimiuk, Prezes Zarządu, Partner of Promotion

Tworzenie Błękitnych Oceanów to nowe pojęcie, lecz działania te znane nam są od dawna. Przykładem zastosowania Blue Ocean Strategy może być chociażby agencja public relations.
” W zarządzaniu Agencją Partner of Promotion Blue Ocean Strategy stosujemy od ponad roku. Dobrym przykładem jest powstanie pierwszej sieci agencji PR dla Europy Środkowo – Wschodniej i dedykowanej dla tego regionu. Otwarty w ten sposób nowy, „Błękitny Ocean” jest odpowiedzią na oczekiwania naszych klientów i udoskonaleniem narzędzia globalnego zarządzania spójnym wizerunkiem firmy, produktu lub usługi. Zaoferowaliśmy w ten sposób naszym klientom nowe obszary działalności oraz pozyskaliśmy nowych odbiorców. By zminimalizować ryzyko, poprzedziliśmy działania wnikliwymi badaniami zarówno potrzeb klientów, jak i agencji PR, które musiały odpowiadać profesjonalnym standardom i miały współtworzyć tę sieć. W działalności tak specyficznej jak świadczenie usług public relations, to klient jest ostatecznym beneficjentem działań agencji. Dokładamy wszelkich starań aby dostarczyć odpowiednią ilość doskonale dopasowanych do jego potrzeb narzędzi. Klient do tej pory nie miał możliwości obsługi w regionie Europy Środkowo – Wschodniej przez agencje PR, które mają między sobą uzgodnione procedury operacyjne, strategię wspólnej komunikacji i spójną ścieżkę działań jakie dla niego są wykonywane”. – powiedział Paweł Trochimiuk, Prezes Zarządu Partner of Promotion. „Kolejnym efektem stosowania Strategii Błękitnego Oceanu jest nasza praca nad postrzeganiem przez media i klientów konsultantów public relations jako doradców. Nowocześni „piarowcy XXI wieku” nie powinni być już postrzegani jako ludzie od eventów, lecz prawdziwi konsultanci od kompleksowych strategii. Dzięki takim działaniom Partner of Promotion zaczął być nie tylko doradcą przy strategiach komunikacyjnych, ale przede wszystkim ekspertem od strategii rozwoju firm. W ten sposób stworzony Błękitny Ocean wyróżnił specjalistów zatrudnianych w Agencji”. – dodaje Paweł Trochimiuk.

Szymon Kudła, Prezes Zarządu, Centrum Szkoleniowe JET Sp. z o.o.

Zawsze lubiłem kolor BŁĘKITNY – tak jak moi Przyjaciele z Centrum Szkoleniowego JET. CZERWONE to noszę koszulki, bo tylko do tego ten kolor się nadaje. Zawsze – wraz z Przyjaciółmi z firmy – szukałem „Błękitnych Oceanów” i często je znajdowałem, nawet jeszcze nie wiedząc, że to tak się nazywa. Z drugiej strony, zawsze też się obawiałem „przełomowych koncepcji”, które średnio dziesięć tysięcy razy na rok są obwieszczane przez doradców i quasi-guru, którzy pod płaszczykiem zgrabnego, chwytliwego hasła sprzedają te same, „odgrzewane kotlety”. Tu jest inaczej. Ta koncepcja idealnie łączy spontaniczną radość twórczego działania ze staranną analizą i skrupulatnym przygotowaniem. Oczywiście „Blue Ocean Strategy” nawiązuje do wielu wcześniejszych koncepcji z zakresu zarządzania i marketingu, lecz bardzo twórczo, zgrabnie i syntetycznie je przetwarza. Jeżeli jesteś Bardzo Ważną Szychą w swojej firmie, zrób przyjemność swoim pracownikom i udziałowcom: przyjdź na konferencję, przeczytaj książkę. Jeżeli jesteś Kimś Innym: zrób to samo – jeśli nie dla swojej firmy, to dla własnej inspiracji. Do zobaczenia na wodach Błękitnego Oceanu.

zp8497586rq
Ten wpis został opublikowany w kategorii Strefa wiedzy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Polecane wydarzenia

Wszystkie
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
MARZENA LELONKIEWICZ
marzena.lelonkiewicz@forumrozwoju.pl
tel. 692 945 172